Referencje

Krajobraz w obrazach Vladimira Balcara

Jeden z mála autorů didaktiků je malíř Vladimír Balcar, žijící v Desné na pokraji přírodních krás Jizerských hor v severních Čechách.

 

Patří již ke střední generaci, kde malba krajin je jeho doménou. Jeho tvorba se zabývá průniky světelných jevů. Krajinná zátiší halí do tajemství ticha, v souladu s harmonií barev. Transfer přírodního charakteru objektů se autoru daří jeho světelnou atmosférou umocnit dílo na krajní meze barevnosti. Spočívá subjektivně na vizích světelných jevů, záměrně užívaných na faktech detailů. Ty výseky, jež jsou mu v krajině blízké, lze vyjádřit nazaujatým pohledem nevšedního objevu, zafixováním výtvarnou pamětí tvarů a světelnosti. Tyto úkazy nejsou v díle autora neznámy.

 

Další díla posledních let svojí autentičností přechází do poloh mystiky. Obrazy nepochybně nemají nic společného s naturalistickým popisem, jsou barevnou vizí čerpající z přírody, chopit se jen podstatného ke zmocnění partie do kompozičních celků. Krajina je v projevu dotekem štětců citlivě volenou barvou a jeho paleta je čistě estetickým příkladem poznání její konkurenční hodnoty a vzájemností vyvážená. Zbývá technická dokonalost rukopisu a výsledky se dostavují. Autor předává svá díla na rozmezí reality a fiktivních snah obrazové výstavby jeho projevů. Jsou objevena sympatickým pohledem na svět a láskou k přírodě.

 

Jeho krajina diváka polaská a potěší lyrickým a nevšedním objevem. Tomuto dílu přejeme šťastnou cestu k jeho vývoji do života a uznání do dnešní žánrové krajinářské tvorby.

 

M. Pečinka ak. m.